کارکنان مسئول و پیگیر


کارکنان مستقر در دفتر با توجه به استفاده از نرم افزار CRM و ثبت تمامی تماس ها و مکالمات صورت گرفته فی مابین و همچنین با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری و ... بصورت کاملا سیستماتیک با مشتریان در تماس بوده و پیگیری امور طبق سیستم تعریف شده در شرکت انجام و به نتیجه می رسد.


تمامی کارکنان کاملا در زمینه های ارتباط با مشتریان و پیگیری امور مرتبط آموزش دیده و در این زمینه آماده هرگونه پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می باشند.
.